30 August, 2022
Tuyển dụng nguồn nhân lực

Khóa học Tuyển dụng nguồn nhân lực

Mục tiêu Nhân lực đóng vai trò then chốt trong việc quyết định sự thành công của mọi doanh nghiệp. Tuyển dụng tốt sẽ tìm ra […]
29 August, 2022
Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

Khóa học Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

Mục tiêu Khóa học Dịch vụ Khách hàng chuyên nghiệp Hiện nay, các doanh nghiệp đang cạnh tranh chủ yếu với nhau bằng trải nghiệm khách […]
29 August, 2022
Khuếch trương và quảng bá sản phẩm

Khuếch trương và quảng bá sản phẩm

Mục tiêu Để tăng doanh số bán hàng, doanh nghiệp cần phải có chiến lược khuếch trương và quảng bá tốt để thu hút được khách […]
26 August, 2022
Phát triển và quản lý kênh phân phối

Phát triển và quản lý kênh phân phối

Mục tiêu Khóa học này sẽ thảo luận bản chất của kênh phân phối, cũng như những cách thức phát triển hệ thống phân phối hiệu […]
25 August, 2022
Kỹ năng thực hiện nghiên cứu thị trường

Kỹ năng thực hiện nghiên cứu thị trường

Mục tiêu  Nghiên cứu thị trường có vai trò quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào vì qua đó doanh nghiệp sẽ hiểu và […]

Contact Us

//]]>