Triển khai phần mềm

15 February, 2019
Chỉ tiêu KPI

Phần mềm quản lý – kinh nghiệm triển khai từ Maxtour

Triển khai phần mềm quản lý chưa bao giờ là vấn đề đơn giản tại doanh nghiệp. Dưới đây chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm triển […]
4 January, 2019
OOC tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân viên triển khai hệ thống

Mô tả công việc: – Khảo sát hiện trạng hệ thống IT , thói quen sử dụng hệ thống CNTT của khách hàng để cung cấp […]
7 November, 2018
OOC interface

Đối mặt với Cách mạng Công nghệ 4.0, doanh nghiệp nên làm gì?

Chúng ta nghe nói quá nhiều về Cách mạng Công nghệ 4.0 và ảnh hưởng của nó đối với doanh nghiệp, nhưng ít có tài liệu […]
5 October, 2017
software development

Xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp – Trải nghiệm và cảm xúc

Bài viết này tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm triển khai xây dựng hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp của chính tôi […]

Contact Us

//]]>