oocvn

10 June, 2024
tư vấn quản lý doanh nghiệp

Tư vấn quản lý doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn

Tư vấn quản lý doanh nghiệp là giải pháp hữu hiệu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập, trong giai đoạn đầy […]
9 June, 2024
chiến lược quản lý nhân sự

Chiến lược quản lý nhân sự hiệu quả cho nhà quản lý

Trong thế giới kinh doanh đầy biến động hiện nay, việc quản lý nhân sự một cách hiệu quả trở thành yếu tố then chốt để […]
9 June, 2024
KPI system

Nguyên nhân thành công và thất bại khi áp dụng chỉ tiêu KPI

KPI – Hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI, đã được các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng từ những năm 2000. […]
1 March, 2024
xây dựng hệ thống chi tiêu KPI

Các bước xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI phù hợp với DN

Việc áp dụng thước đo phù hợp cho đúng người, đúng thời điểm sẽ mở ra những khả năng vô hạn trong công việc quản lý […]
1 March, 2024
Những yếu tố cân nhắc khi thiết lập hệ thống chỉ tiêu KPI

Những yếu tố nên cân nhắc khi thiết lập hệ thống chỉ tiêu KPI

KPIs là các chỉ số đang được áp dụng phổ biến, rộng rãi trong các doanh nghiệp và cá nhân hiện nay. Vậy các nhà doanh […]

Contact Us

//]]>