phần mềm quản lý

14 March, 2024
mô hình quản lý sự thay đổi

Mô hình quản lý sự thay đổi: Hướng dẫn và so sánh chi tiết 10 mô hình

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, sự thay đổi không chỉ là một phần tất yếu mà còn là động lực thúc đẩy sự phát […]
12 March, 2024
quản lý sự thay đổi

Quản lý sự thay đổi: Vai trò, các cấp độ, mô hình và phương pháp

Trong thế giới liên tục biến đổi như hiện này, kỹ năng quản lý sự thay đổi đã trở nên thiết yếu không chỉ đối với […]
10 March, 2024
mô hình thay đổi kotter

Mô hình Kotter: 8 bước để quản trị sự thay đổi

Doanh nghiệp luôn gặp khó khăn trong việc thích nghi với những thay đổi của tổ chức, với tỷ lệ thất bại trong việc thay đổi […]
26 February, 2024
Tư vấn Chuẩn hoá quy trình và dữ liệu cho Nhà máy Z183

Tư vấn Chuẩn hoá quy trình và dữ liệu cho Nhà máy Z183

Nhà máy Z183 đã hợp tác với Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện dự án tư vấn chuẩn hoá quy trình và dữ […]
26 December, 2023

Hệ thống quản lý sản xuất MES tăng hiệu quả sản xuất

Hệ thống quản lý sản xuất MES có vai trò gì trong các nhà máy? “Làm thế nào để tiết kiệm chi phí tối đa mà […]

Contact Us

//]]>