xây dựng KPI

2 March, 2019
Khóa học Xây dựng KPI theo phương pháp BSC cho công ty vận tải biển OPL

Khóa học Xây dựng KPI theo phương pháp BSC cho công ty vận tải biển OPL

Tháng 3 năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã tổ chức khóa học Xây dựng KPI theo phương pháp BSC cho công ty […]

Contact Us

//]]>