Bản tin

5 February, 2023

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 23/2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 23/2019 Trong số này: 💥Chuyển đổi số – Kinh nghiệm và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam […]
29 July, 2019
Đại diện OCD tham luận tại Diễn đàn nguồn nhân lực 2019 "Open and Ready for HR Technology" tổ chức tại Vientiane, Laos

Đại diện OCD tham luận tại Diễn đàn nguồn nhân lực 2019 “Open and Ready for HR Technology” tổ chức tại Vientiane, Laos

Chuyển đổi số là một xu hướng được nhắc tới thường xuyên trong những năm gần đây. Ứng dụng của chuyển đổi số, làm thế nào […]
31 May, 2019
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019 Trong số này: 💥 Sự thay đổi tất yếu của quản trị nguồn nhân lực trong CMCN […]
8 May, 2019
Bản tin Lãnh đạo và thay đổi, số 22

Bản tin Lãnh đạo và thay đổi số 22, 2019

Trong số này: 1. Sự thay đổi tất yếu của quản trị nguồn nhân lực trong CMCN 4.0 Kỳ 2: Các xu hướng kinh tế làm […]
10 April, 2019
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 21

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21/2019

Trong số này, Bản tin Lãnh đạo và thay đổi, số 21 của OCD có những nội dung sau: #1. Sự thay đổi tất yếu của […]

Contact Us

//]]>