khóa học quản lý

19 August, 2022
Kỹ năng ủy thác công việc

Ủy thác công việc – Làm thế nào cho hiệu quả?

Mục tiêu Ủy thác công việc là kỹ năng quan trọng của mọi cấp quản lý. Khi ủy thác công việc thành công, nhà quản lý […]
19 August, 2022
Kỹ năng quản lý nhóm

Kỹ năng quản lý nhóm – Khóa học dành cho mọi nhà lãnh đạo

Mục tiêu Khoá học Kỹ năng quản lý nhóm nhằm giúp học viên phát triển các kỹ năng cần thiết cho quá trình xây dựng, quản […]
18 August, 2022
Kỹ năng kèm cặp

Khóa học Kỹ năng kèm cặp

Mục tiêu khóa học Khóa học Kỹ năng kèm cặp nhằm giúp học viên: Xác định vai trò của việc huấn luyện kèm cặp trong phát […]

Contact Us

//]]>