quản lý

24 July, 2023
VRIO là gì?

Mô hình VRIO là gì? Ví dụ về mô hình VRIO trong quản lý tổ chức

Tổng quan về mô hình VRIO  VRIO là gì? Mô hình VRIO là một công cụ phân tích chiến lược quan trọng trong lĩnh vực quản […]
19 August, 2022
Kỹ năng ủy thác công việc

Ủy thác công việc – Làm thế nào cho hiệu quả?

Mục tiêu Ủy thác công việc là kỹ năng quan trọng của mọi cấp quản lý. Khi ủy thác công việc thành công, nhà quản lý […]

Contact Us

//]]>