0963 63 60 66

17

năm kinh nghiệm


17 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý, đào tạo quản lý và nghiên cứu thị trường cho các doanh nghiệp tại Việt nam
388

dự án tư vấn và NCTT


Thực hiện thành công hàng trăm dự án tư vấn và nghiên cứu thị trường cho các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và nước ngoài.
320

chương trình và khóa đào tạo


Hàng trăm chương trình và khóa đào tạo đã được OCD cung cấp đến cộng đồng doanh nghiệp
511800

bảng khảo sát đã thực hiện


Hàng trăm ngàn bảng khảo sát đã thực hiện

OCD intro video
Công ty Tư vấn Quản lý OCD (OCD Management Consulting Co) là một trong những công ty tư vấn quản lý hàng đầu Việt Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng cao.

Trong những năm qua, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án nghiên cứu thị trường, tư vấn chiến lược, tư vấn tái cơ cấu, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã thành lập Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, cung cấp Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS, bao gồm các cấu phần Cơ cấu tổ chức, Thông tin nhân sự, Quản lý năng lực, Quản lý KPI, Quản lý đãi ngộ..., nhằm cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp toàn quản lý diện hơn để tăng cường năng lực cạnh tranh.

Thông tin chính thức về OCD được cập nhật tại website: http://consulting.ocd.vn

Fanpage chính thức của OCD vui lòng truy cập: http://facebook.com/OCDConsulting

//]]>