Tư vấn quy trình

1 November, 2022
Khởi động Dự án Tư vấn chiến lược và Hệ thống quản lý cho Tập đoàn DEKKO

Tư vấn hệ thống quản lý cho tập đoàn sản xuất thiết bị điện-nước DEKKO

Dự án tư vấn hệ thống quản lý cho tập đoàn sản xuất thiết bị điện nước hàng đầu Ngày 01/11/2022, Công ty Tư vấn Quản […]
22 June, 2022
Kinh nghiệm triển khai xây dựng quy trình từ con số 0

Xây dựng quy trình từ con số 0 – Kinh nghiệm thực tiễn

Với nhiều ông chủ hoặc người đứng đầu doanh nghiệp, “xây dựng hệ thống quy trình” luôn xuất hiện trong tâm trí của họ rất sớm […]

Contact Us

//]]>