Tư vấn Xây dựng Quy trình

5/5 - (2 votes)

Last updated on 21 November, 2023

Mô tả dịch vụ

OCD cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng quy trình cho các doanh nghiệp. Xây dựng quy trình được xem là công cụ tạo tính đồng nhất trong hành động của số đông nhằm tạo ra kết quả theo tiêu chuẩn đồng nhất hay còn gọi là chất lượng ổn định và là tiền đề của chất lượng/độ tin cậy.

Xây dựng quy trình bao trùm hệ thống quy trình tác nghiệp về chuyên môn, quy trình phối hợp giữa các phòng ban, và các hướng dẫn chi tiết để thực hiện được công việc theo một tiêu chuẩn về thời gian và kết quả đầu ra. Hoạt động này tiếp nối hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc chuẩn hóa các vị trí chức danh nhằm tạo nên tính đồng bộ của quản trị. Hoạt động này khác với lấy chứng chỉ theo một hệ thống tiêu chuẩn (ví dụ ISO, HACCP) ở quá trình thiết kế lại hoạt động cho phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp trong mỗi thời kỳ và áp dụng để tạo được kết quả ở tầm chất lượng mới.

Doanh nghiệp cần xây dựng quy trình cho một chức năng hoạt động khi:

 • Quá trình thực hiện phức tạp (có nhiều hành động, có nhiều tiêu chuẩn thực hiện) và lặp lại, cần có hướng dẫn tối ưu hoá
 • Quá trình làm việc có nhiều thành phần tham gia thực hiện và ra quyết định, tạo được sự phối hợp hiệu quả hơn

Cách thức xây dựng và triển khai quy trình

 1. Xác định mục tiêu chất lượng
 2. Xác định phạm vi quy trình (điểm bắt đầu, kết thúc, chuỗi kết quả & tiêu chí kết quả)
 3. Xác định các tài liệu phản ánh kết quả và dữ liệu cần thiết
 4. Xác định các thành phần tham gia vào chuỗi hành động:
  • Người đặt yêu cầu hoặc tín hiệu bắt đầu quy trình
  • Người thực thi tạo ra kết quả
  • Người kiểm tra/ phê duyệt
 5. Vẽ lưu đồ quy trình, viết giải thích lưu đồ
 6. Đào tạo quy trình, thực thi
 7. Đánh giá hiệu quả thực thi & điều chỉnh cải thiện quy trình

Kinh nghiệm tư vấn xây dựng quy trình

OCD đã tư vấn xây dựng quy trình quản trị và quy trình tác nghiệp cho hàng chục doanh nghiệp và tổ chức. OCD hiện là công ty tư vấn giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực tư vấn hệ thống quản lý doanh nghiệp. Kinh nghiệm tư vấn của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý

OCD đã thực hiện nhiều dự án tư vấn xây dựng quy trình cho nhiều doanh nghiệp lớn, tiêu biểu như:

Dự án tư vấn chiến lược & hệ thống quản lý cho DEKKO

Dự án tái cơ cấu doanh nghiệp và chuyển đổi số cho Xuân Cương

Tư vấn cơ cấu tổ chức và quy trình cho Thương hiệu thời trang NOUS

Tư vấn tái cấu trúc cho Redsun ITI 

Dự án Tái cấu trúc doanh nghiệp và xây dựng hệ thống lương 3P cho Vietchem

Tham khảo các dịch vụ của OCD

Nghiên cứu Thị trường

Tư vấn Chiến lược

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Xây dựng Hệ thống Quản lý

Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Liên hệ

 1. Hotline: 0886595688
 2. Email: ocd@ocd.vn
 3. Website: https://ocd.vn

Contact Us

//]]>