MES

13 April, 2023
Hệ thống quản lý sản xuất (MES)

Hệ thống quản lý sản xuất (MES) là gì?

Khái niệm MES “MES” là viết tắt của “Manufacturing Execution System”, có nghĩa là Hệ thống Quản lý sản xuất trong tiếng Việt. Đây là một […]
10 April, 2023
Phần mềm quản lý sản xuất MES

Phần mềm quản lý sản xuất MES

Phần mềm Quản lý Sản xuất (MES) là gì? Phần mềm Quản lý Sản xuất (Manufacturing Execution System – MES) là một hệ thống phần mềm […]
28 March, 2023
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Chuyển đổi số DN (DX) là gì và nên thực hiện như thế nào?

Chuyển đổi số DN (DX) là gì? Chuyển đổi số DN (DX) là quá trình sử dụng công nghệ số để cải thiện và tối ưu […]

Contact Us

//]]>