quản trị dữ liệu

20 April, 2019
4 bước cơ bản để quản trị dữ liệu hiệu quả

Quản trị dữ liệu là thách thức lớn của doanh nghiệp

Nếu bộ phận IT của bạn đang gặp khó khăn trong công tác quản trị dữ liệu thì đó cũng không phải là ngoại lệ. Hầu […]
10 March, 2019
Quản trị dữ liệu là thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong CMCN 4.0

Thách thức lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại 4.0 là quản trị dữ liệu?

Nếu không có sự quản trị dữ liệu tốt, sẽ đến một thời điểm dữ liệu kiểm soát con người thay vì con người có thể […]
12 December, 2018

Quản trị dữ liệu là thách thức lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại 4.0

“Nếu không có sự kiểm soát tốt về dữ liệu, sẽ đến một thời điểm dữ liệu kiểm soát con người thay vì con người có […]

Contact Us

//]]>