Tư vấn Chiến lược Nhân sự

5/5 - (1 vote)

Last updated on 21 November, 2023

Mô tả Dịch vụ

OCD cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự và kế hoạch đào tạo cho các doanh nghiệp. Xây dựng chiến lược nhân sự giúp các doanh nghiệp xác định rõ các nhóm nhân sự cốt lõi phù hợp với định hướng phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, định hướng rõ ràng “Buy – Build – Borrow” cho từng nhóm và kế hoạch cụ thể về phát triển đội ngũ. Dịch vụ này cũng giúp xây dựng kế hoạch đào tạo cho đội ngũ nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp dựa trên đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực theo khung năng lực.

Quy trình Chiến lược Nhân sự

 • Thống nhất định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp
 • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 • Rà soát và chuẩn hóa chức năng bộ phận
 • Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 • Xây dựng mô tả công việc
 • Xây dựng khung năng lực
 • Đánh giá năng lực đội ngũ theo khung năng lực
 • Kiểm định hiệu suất nhân sự và nguồn lực phát triển
 • Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo theo khung năng lực

Kinh nghiệm tư vấn Chiến lược Nhân sự

OCD hiện là công ty tư vấn giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực quản lý và tái cấu trúc doanh nghiệp. Kinh nghiệm tư vấn của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý

Dự án tiêu biểu

Tham khảo các dịch vụ của OCD

Nghiên cứu Thị trường

Tư vấn Chiến lược

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Xây dựng Hệ thống Quản lý

Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Phần mềm digiiKPI của OOC

 

Liên hệ:

 1. Hotline: 0963636066
 2. Email: ocd@ocd.vn
 3. Website: https://ocd.vn

Contact Us

//]]>