CMCN 4.0

24 June, 2019

Giải pháp thích ứng cách mạng công nghiệp CMCN 4.0

Tác động CMCN 4.0 đang diễn ra đòi hỏi Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách chủ động phương án ứng phó để không bị tụt hậu so với thế giới.
14 May, 2019
Số hóa quản trị doanh nghiệp - xu hướng và kinh nghiệm tốt

Hội thảo: Số hóa Quản trị Doanh nghiệp – Xu hướng và kinh nghiệm tốt

Vấn đề chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp (Business Digital Transformation) tuy đã được nhắc tới nhiều trong bối cảnh bùng nổ Cách mạng […]
6 May, 2019
Tầm quan trọng của quản lý sản xuất trong các doanh nghiệo

Tầm quan trọng quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất

Mặc dù các hoạt động sản xuất có thể không phức tạp như các doanh nghiệp khác, nhưng công việc quản lý của họ lại liên […]
18 April, 2019
Bà Nguyễn Thị Nam Phương thuyết trình về tham luận Quản trị nhân lực trong Hội thảo Quốc gia

Xu hướng quản trị nhân lực 4.0 và khuyến nghị với Việt Nam

Xu hướng Quản trị Nhân lực 4.0. Ngày 18/4/2019, Bà Nguyễn Thị Nam Phương, sáng lập viên của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, đồng […]
12 April, 2019
Chuyển đổi số thời 4.0, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu?

Chuyển đổi số thời 4.0, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu?

Số hóa doanh nghiệp là xu thế không thể đảo ngược, tuy nhiên, để chuyển đổi số thành công, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu?

Contact Us

//]]>