Đào tạo quản lý

22 January, 2024
tư duy đổi mới

Tư duy đổi mới: Cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo

Đổi mới là động lực chính dẫn đến thành công trong thế giới kinh doanh với sự phát triển nhanh chóng và cạnh tranh cao ngày […]
18 January, 2024

Những thách thức quản trị nguồn nhân lực và giải pháp

Trước đây, các công ty quan tâm đến những vấn đề quan trọng hơn như: doanh thu, cạnh tranh và bất ổn kinh tế. Mà bỏ […]
25 December, 2023
Tư vấn quản lý là gì

Tư vấn quản lý là gì? Giải thích và phân tích chi tiết

Tư vấn quản lý là một ngành nghề cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp về các vấn đề liên quan […]
5 June, 2023
Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Dịch vụ Đào tạo Quản lý Dịch vụ Đào tạo Quản lý của OCD được thiết kế đảm bảo tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất […]
16 August, 2022
Kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp

Khóa học Kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp

Mục tiêu khóa học Khóa học Phát triển kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp giúp học viên nắm được các kỹ năng cần rèn luyện và […]

Contact Us

//]]>