đánh giá KPI

30 November, 2023
Đánh giá năng lực nhân viên

Đánh giá nhân viên để tối ưu hoá hiệu suất doanh nghiệp

Đánh giá nhân viên là quá trình đo lường và đánh giá hiệu quả công việc, thái độ làm việc và tiềm năng phát triển của […]
11 March, 2022
Phần mềm KPI cho công ty bất động sản

Nâng cấp phần mềm KPI cho công ty bất động sản CityLand lên phiên bản digiiTeamW

Tháng 3/2022, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC triển khai dự án Nâng cấp phần mềm KPI cho công ty bất động sản CityLand lên […]

Contact Us

//]]>