quản lý nhân sự

18 January, 2024

Những thách thức quản trị nguồn nhân lực và giải pháp

Trước đây, các công ty quan tâm đến những vấn đề quan trọng hơn như: doanh thu, cạnh tranh và bất ổn kinh tế. Mà bỏ […]
25 December, 2023

Mô hình quản lý ma trận trong doanh nghiệp và Tính năng nổi bật

Giới thiệu tổng quát   Để quản lý nguồn nhân sự tại một tổ chức hay một doanh nghiệp được hợp lý, các nhà lãnh đạo thường […]
18 December, 2023
7 ví dụ về chuyển đổi số trong quản trị nhân sự

7 ví dụ về chuyển đổi số trong quản trị nhân sự

Trong thời đại ngày nay, chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng mà còn là một yếu tố quyết định đối với sự phát […]
26 October, 2023
phong cách lãnh đạo cảm xúc

6 phong cách lãnh đạo cảm xúc: Cách áp dụng trong thực tế (phần 2)

Lãnh đạo cảm xúc là một phong cách lãnh đạo hiệu quả. Giúp nhà lãnh đạo phát huy được tối đa tiềm năng của đội ngũ […]
26 October, 2023
6 phong cách lãnh đạo cảm xúc

6 phong cách lãnh đạo cảm xúc: Cách áp dụng trong thực tế (phần 1)

Lãnh đạo là một quá trình phức tạp đòi hỏi nhiều kỹ năng và phẩm chất khác nhau. Trong đó, trí tuệ cảm xúc (EQ) đóng […]

Contact Us

//]]>