Tư vấn Tái cơ cấu

5/5 - (1 vote)

Last updated on 21 November, 2023

Giới thiệu Dịch vụ Tư vấn Tái cơ cấu 

OCD cung cấp dịch vụ Tư vấn Tái cơ cấu (Tư vấn Tái cấu trúc) lĩnh vực kinh doanh, mô hình quản lý và cơ cấu tổ chức theo chiến lược kinh doanh.cho các doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn cấu trúc giúp doanh nghiệp có bộ máy tổ chức gọn nhẹ và phù hợp với định hướng chiến lược, từ đó tạo hiệu quả cao trong việc theo đuổi các mục tiêu chiến lược cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn Tái cấu trúc bao gồm

  • Đánh giá cơ cấu tổ chức theo chuỗi giá trị và chiến lược kinh doanh
  • Tái cấu trúc tổ chức và điều chỉnh hệ thống chức danh
  • Tái cấu trúc quy trình kinh doanh

Kinh nghiệm Tư vấn Tái cấu trúc

OCD đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án Tư vấn Tái cấu trúc cho các doanh nghiệp lớn của Việt nam. Kinh nghiệm Tư vấn Tái cơ cấu của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Tái cơ cấu.

Dự án tiêu biểu

Tham khảo các dịch vụ của OCD

Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Nghiên cứu Thị trường

Tư vấn Chiến lược

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Xây dựng Hệ thống Quản lý


Liên hệ:

  1. Hotline: 0963636066
  2. Email: ocd@ocd.vn

 

 

Contact Us

//]]>