DA Tư vấn Chiến lược nhân sự

24 November, 2019
Tư vấn tái cơ cấu tổng công ty phân phối

Dự án Tư vấn Tái cơ cấu cho Tập đoàn phân phối hàng đầu – Hòa Bình Minh

Tháng 11 năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã chính thức khởi động dự án tư vấn tái cơ cấu cho Tập đoàn […]
3 October, 2019
Công ty Đầu Tư Phát Triển Máy Việt Nam (VIMID)

Dự án Xây dựng chính sách lương cho VIMID

Tháng 10/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP đầu tư và phát triển máy Việt Nam (VIMID) đã chính thức khởi động dự án: […]
2 August, 2019
Kick-off Dự án Xây dựng tiêu chuẩn và hệ thống đánh giá năng lực cho các vị trí chuyên gia của EVN

Kick-off Dự án Xây dựng tiêu chuẩn và hệ thống đánh giá năng lực cho các vị trí chuyên gia của EVN

Tháng 7/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã chính thức khởi động dự án: “Xây dựng […]
4 June, 2014
Tư vấn hệ thống quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO Tháng 6/2014, Công ty Tư vấn […]
8 May, 2013
Công ty Cổ phần Nam Dược

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Nam Dược

Dự án tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Nam Dược Tháng 5 năm 2013, Công ty CP Tư vấn Quản […]

Contact Us

//]]>