marketing mix

20 July, 2023
Mô hình Marketing Mix 7P

Marketing Mix 7P là gì? Phân tích Case Study từ các công ty lớn

Mô hình Marketing Mix 7P là một mô hình marketing phát triển từ mô hình Marketing Mix 4P truyền thống. Trước khi tìm hiểu về mô […]

Contact Us

//]]>