công cụ quản lý

31 January, 2024
BSC và KPI: Bộ công cụ đo lường

BSC và KPI là gì? Bộ công cụ đo lường hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp

Trong thời đại cạnh tranh và thay đổi nhanh chóng như hiện nay, việc quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả là yếu tố then […]
5 January, 2024
ERP Logistics OCD

ERP Logistics là gì? Tác động nó của đối với hoạt động Logistics

Trong thời đại của sự kết nối và tốc độ, quản lý chuỗi cung ứng không chỉ đòi hỏi sự linh hoạt mà còn yêu cầu […]
27 December, 2023
Cách áp dụng mô hình Issue Tree của McKinsey

Cách áp dụng mô hình Issue Tree của McKinsey để giải quyết vấn đề 

Issue Tree là một công cụ hữu ích giúp bạn phân tích và giải quyết các vấn đề phức tạp, rắc rối bằng cách chia chúng […]
18 July, 2023
CRITICAL PATH METHOD

Critical Path Method là gì? Phương pháp đường găng giúp quản lý dự án

Tổng quan về mô hình Critical Path Method (CPM) Critical Path Method (CPM) là gì? Critical Path Method (CPM) là gì? Nó là mô hình quản […]
11 July, 2023
Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter

Mô hình 5 forces (5 lực lượng cạnh tranh) là gì?

Mô hình 5 forces (5 lực lượng cạnh tranh) là gì? Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh (5 forces) là thuật ngữ trong lĩnh vực […]

Contact Us

//]]>