nghiên cứu định lượng

15 February, 2022
Xác định địa điểm kinh doanh phù là rất quan trọnghợp

Nghiên cứu thị trường trong việc lựa chọn địa điểm kinh doanh phù hợp

“Có những điều bạn cần quan tâm hơn là giá cả” – Một trong những nội dung cơ bản nhất mà các nhà kinh doanh cần […]
16 June, 2021

Các phương pháp nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu định lượng là phương pháp thường được sử dụng trong các dự án nghiên cứu thị trường, đánh giá hoặc điều tra. Vậy bản […]
26 May, 2021
Nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính hay nghiên cứu định lượng?

Doanh nghiệp nên nghiên cứu định tính hay nghiên cứu định lượng? Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững thì phải không ngừng […]

Contact Us

//]]>