DA Nghiên cứu thị trường

19 May, 2019

Nghiên cứu thị trường thuốc OTC và xây dựng chiến lược phát triển cho SOHACO

Hiện trạng khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO muốn khảo sát thị trường thuốc OTC để từ đó […]
5 May, 2019
Nghiên cứu nhận thức và quan điểm của xã hội về chính sách Bảo hiểm xã hội

Nghiên cứu nhận thức và quan điểm của xã hội về chính sách Bảo hiểm xã hội

Hiện trạng khách hàng Khách hàng: Công ty TNHH Clickable Việt Nam Mục tiêu: nghiên cứu nhằm thu thập cơ sở dữ liệu đểxây dựng chiến […]
5 May, 2019
Nghiên cứu tính khả thi của thị trường mô hình xe máy điện công cộng cho kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

Nghiên cứu tính khả thi của thị trường mô hình xe máy điện công cộng

Hiện trạng khách hàng Khách hàng: Công ty TNHH Chế tạo động cơ Zongshen Việt Nam Mục tiêu: Nghiên cứu để đưa ra khuyến nghị khả […]
5 May, 2019
chiến lược & xây dựng

Xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển cho Công ty Công nghiệp xi măng VICEM và các đơn vị thành viên

Hiện trạng khách hàng Dự án nghiên cứu thị trường xi măng được thực hiện phục vụ cho dự án điều chỉnh chiến lược cho Tổng công ty […]
5 May, 2019
chiến lược & xây dựng

Xây dựng chiến lược kinh doanh & marketing cho thị trường đồ đựng thực phẩm xanh

Hiện trạng khách hàng   Khách hàng Công ty cổ phần Công nghệ xanh Freshhome Châu Âu, đơn vị tiên phong ở Việt Nam trong việc […]

Contact Us

//]]>