Nghiên cứu thị trường thuốc OTC và xây dựng chiến lược phát triển cho SOHACO

Các công cụ quản lý và xu hướng - Kỳ 2:Xu hướng chuyển đổi số
Các công cụ quản lý và xu hướng – Kỳ 2:Xu hướng chuyển đổi số
17 May, 2019
Tại sao các công ty cần ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp
Tại sao các công ty cần ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp
20 May, 2019
Rate this post

Last updated on 8 May, 2020

Hiện trạng khách hàngCông ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO muốn khảo sát thị trường thuốc OTC để từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh sắp tới

 • Mức độ nhận biết thương hiệu, sản phẩm của SOHACO
 • Nghiên cứu đặc điểm hành vi lựa chọn và sử dụng sản phẩm của khách hàng
 • Đánh giá triển vọng thị trường thuốc OTC
Phương pháp thu thập dữ liệu
 • Khảo sát trực tiếp bằng bảng hỏi đối với các nhà thuốc
 • Nghiên cứu định lượng bằng phương pháp phân tích nhân tố và phân tích hồi quy
Quy mô dự án
 • Tổng số mẫu quan sát: 490 mẫu (nhà thuốc) trên phạm vi cả nước
Kết quả đạt được
 • Nhận biết nhãn hiệu dược phẩm Sohaco
 • Đánh giá về thương hiệu Sohaco trên thị trường OTC
 • Mức độ hài lòng của các nhà thuốc đối với Sohaco
 • Đặc điểm hành vi mua bán của nhà thuốc trên thị trường OTC
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn nhãn hiệu dược phẩm để bán của các nhà thuốc
 • Hành vi mua của KH tiêu dùng cuối cùng
 • Xây dựng chiến lược phát triển cho Sohaco trong thời gian tới
Kết quả đạt được

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh cho Sohaco

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh cho Sohaco

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us

//]]>