DA Nghiên cứu thị trường

4 June, 2014
Tư vấn hệ thống quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO Tháng 6/2014, Công ty Tư vấn […]
2 June, 2014
Công ty Dược Thiên Thảo

Nghiên cứu thị trường cho Công ty Dược Thiên Thảo

Năm 2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã ký kết hợp đồng thực hiện dự án nghiên cứu thị trường cho Công ty Dược […]

Contact Us

//]]>