DA Nghiên cứu thị trường

5 April, 2019
Nghiên cứu & xây dựng chiến lược thâm nhập cho thị trường khóa thông minh (Smart Lock)

Nghiên cứu & xây dựng chiến lược thâm nhập cho thị trường Smart Lock

Hiện trạng khách hàng Công ty Kim khí Thăng Long là một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất […]
31 March, 2019
Nghiên cứu thị trường cho Clickable

Nghiên cứu nhận thức khách hàng và thái độ với chính sách BHXH

Tháng 3/2019. OCD đã thực hiện dự án Nghiên cứu nhận thức khách hàng và thái độ đối với chính sách BHXH cho Công ty TNHH […]
5 March, 2019
Nghiên cứu & xây dựng chiến lược marketing cho thị trường tổ chức tiệc tại TP.HCM

Nghiên cứu & xây dựng chiến lược marketing cho thị trường tổ chức tiệc

Hiện trạng khách hàng Công ty CP Vĩnh Quang quản lý hai TT tổ chức tiệc: Đại Hỷ Palace và Đại Hỷ Garden Tình trạng cung […]
21 February, 2019
Hội thảo Đánh giá hài lòng khách hàng Điện lực Miền Bắc

Báo cáo Đánh giá Mức độ hài lòng của KH 2018 của TCT Điện lực Miền Bắc

Ngày 22/01/2019 Tổng Công ty điện lực miền Bắc tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng […]
21 January, 2019

Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) năm 2018

Năm 2018 đánh dấu 6 năm thực hiện đánh giá mức độ hài lòng khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Trung giai đoạn 2013-2018, được thực […]

Contact Us

//]]>