Nghiên cứu tính khả thi của thị trường mô hình xe máy điện công cộng

chiến lược & xây dựng
Xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển cho Công ty Công nghiệp xi măng VICEM và các đơn vị thành viên
5 May, 2019
Nghiên cứu nhận thức và quan điểm của xã hội về chính sách Bảo hiểm xã hội
Nghiên cứu nhận thức và quan điểm của xã hội về chính sách Bảo hiểm xã hội
5 May, 2019
Rate this post

Last updated on 8 May, 2020

Hiện trạng khách hàng
  • Khách hàng: Công ty TNHH Chế tạo động cơ Zongshen Việt Nam
  • Mục tiêu: Nghiên cứu để đưa ra khuyến nghị khả năng và triển vọng đầu tư xe máy điện tại Việt nam dựa trên việc rà soát hành lang pháp lý về mô hình xe máy điện công cộng & triển vọng của thị trường
Phương pháp thu thập dữ liệu
  • Nghiên cứu tài liệu thứ cấp
  • Phỏng vấn sâu chuyên gia
Quy mô dự án
  • Thực hiện tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Kết quả đạt đượcTổng quan hành lang pháp lý về mô hình xe máy điện công cộng tại Việt Nam:

  • Các quy định của Pháp luật liên quan đến đầu tư & kinh doanh mô hình xe máy điện
  • Các chính sách, các quy định của các cơ quan ban ngành có liên quan đến đầu tư & kinh doanh xe máy điện
  • Các quy định của pháp luật, các thông tư của các cơ quan ban ngành có liên quan đến bãi đỗ xe máy điện

Thông tin địa điểm bãi đỗ xe máy điện tại Việt Nam, tính an toàn và khả năng khai thác các bãi đỗ xe, sự hỗ trợ của Chính phủ và quy hoạch của Chính phủ liên quan đến các bãi đỗ xe máy điện tại Việt Nam

Khuyến nghị cho doanh nghiệp về khả năng & triển vọng đầu tư xe máy điện tại Việt nam liên quan đến các vấn đề về pháp lý bao gồm cả khuyến nghị vận động chính sách

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us

//]]>