DA Nghiên cứu thị trường

9 January, 2020
Hội thảo tổng kết dự án “ Đánh giá hài lòng khách hàng sử dụng điện năm 2019” của EVNHANOI

Hội thảo tổng kết dự án “Đánh giá hài lòng khách hàng sử dụng điện năm 2019” của EVNHANOI

Vào ngày 9/1/2020, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã diễn ra buổi hội thảo tổng […]
5 December, 2019
Điều chỉnh kế hoạch công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hàng năm từ 2013 đến nay dựa trên đánh giá mức độ hài lòng khách hàng

Tổng hợp các dự án đánh giá sự hài lòng khách hàng của EVN 2013-2019

Hiện trạng khách hàng Các Tổng Công ty Điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuộc phạm vi dự án: Tổng Công ty […]
5 September, 2019
Nghiên cứu thị trường dược phẩm và thực phẩm chức năng hỗ trợ phát triển chiến lược doanh nghiệp

Nghiên cứu thị trường dược phẩm và thực phẩm chức năng & phát triển chiến lược doanh nghiệp

Hiện trạng khách hàng Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) là một trong những doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam. Công […]
5 August, 2019
Nghiên cứu thị trường về hệ thống giáo dục mầm non Montessori và hệ thống trường phổ thông liên cấp cho EDUFIT

Nghiên cứu thị trường về hệ thống giáo dục mầm non Montessori và hệ thống trường phổ thông liên cấp cho EDUFIT

Hiện trạng khách hàng Khách hàng: Công ty Cổ phần giáo dục Quốc tế EDUFIT Mục tiêu: Nghiên cứu thị trường để xác định bản đồ […]
5 July, 2019

Nghiên cứu & xây dựng báo cáo khảo sát Hệ thống quản lý doanh nghiệp

Hiện trạng khách hàng Là dự án khảo sát độc lập được thực hiện bởi team NCTT của OCD Mục tiêu đặt ra: Dự án được […]

Contact Us

//]]>