Nghiên cứu nhận thức và quan điểm của xã hội về chính sách Bảo hiểm xã hội

Nghiên cứu tính khả thi của thị trường mô hình xe máy điện công cộng cho kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
Nghiên cứu tính khả thi của thị trường mô hình xe máy điện công cộng
5 May, 2019
chiến lược phát triển
Xây dựng chiến lược phát triển
5 May, 2019
Rate this post

Last updated on 5 May, 2020

Hiện trạng khách hàng
  • Khách hàng: Công ty TNHH Clickable Việt Nam
  • Mục tiêu: nghiên cứu nhằm thu thập cơ sở dữ liệu đểxây dựng chiến lược truyền thông cho Vụ Bảo hiểm Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Phương pháp thu thập dữ liệuKhảo sát online với nhóm đối tượng

  • Chủ các doanh nghiệp/tổ chức (giám đốc, quản lý)
  • Người lao động
Quy mô dự án
  • 300 doanh nghiệp/tổ chức và cá nhân
  • Địa bàn tại Hà Nội, tp Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
Kết quả đạt đượcThu thập và phân tích các dữ liệu phản ánh tình hình hiện tại của các doanh nghiệp/tổ chức và người lao động về

  • Nhận thức của người trong độ tuổi lao động về BHXH;
  • Trải nghiệm của người trong độ tuổi lao động về BHXH;
  • Tiếp cận thông tin và truyền thông về BHXH

Kết quả đầu ra của chương trình khảo sát là cơ sở dữ liệu để xây dựng chiến lược truyền thông cho Vụ Bảo hiểm Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

 

Contact Us

//]]>