fbpx

Editor

17 April, 2019
Ths. Bùi Kim Liên

Ths. Bùi Kim Liên

Bà Bùi Kim Liên là Trưởng phòng Nhân sự của OCD, đồng thời là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, chuyên sâu về các […]
5 April, 2019
Nghiên cứu & xây dựng chiến lược thâm nhập cho thị trường khóa thông minh (Smart Lock)

Nghiên cứu & xây dựng chiến lược thâm nhập cho thị trường Smart Lock

Hiện trạng khách hàng Công ty Kim khí Thăng Long là một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất […]
5 March, 2019
Nghiên cứu & xây dựng chiến lược marketing cho thị trường tổ chức tiệc tại TP.HCM

Nghiên cứu & xây dựng chiến lược marketing cho thị trường tổ chức tiệc

Hiện trạng khách hàng Công ty CP Vĩnh Quang quản lý hai TT tổ chức tiệc: Đại Hỷ Palace và Đại Hỷ Garden Tình trạng cung […]
31 July, 2014
Nghề Nhân sự: Vai trò và thách thức

Nghề Nhân sự: Vai trò và thách thức

Ngày nay, nghề nhân sự hay cụm từ “quản trị nhân sự”, “quản trị nguồn nhân lực” được nhắc đến nhiều hơn trên các phương tiện […]
24 July, 2014
Kinh nghiệm triển khai e-Learning ở Trường đào tạo cán bộ BIDV

Kinh nghiệm triển khai e-Learning ở Trường đào tạo cán bộ BIDV

Từ năm 2009, Trung tâm đào tạo (nay là Trường Đào tạo cán bộ BIDV) đã rất quan tâm nghiên cứu để ứng dụng phương thức […]
//]]>