Xây dựng báo cáo ngành

tiềm-năng-thị-trường
Thị trường tiềm năng và cách đánh giá
5 May, 2019
Trung Quốc 'chinh phạt' thế giới bằng công nghệ ra sao?
Trung Quốc ‘chinh phạt’ thế giới bằng công nghệ ra sao?
6 May, 2019
5/5 - (1 vote)

Last updated on 16 July, 2021

Báo cáo ngành là gì?

Báo cáo ngành là tài liệu đánh giá một ngành cụ thể và những công ty liên quan đến ngành đó. Thường là một phần trong kế hoạch kinh doanh, báo cáo phân tích ngành có mục tiêu xác định lợi thế mà công ty có thể thu được trong một ngành bằng cách hiểu rõ lịch sử, xu hướng, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm và cơ sở khách hàng của ngành đó. Đồng thời, loại báo cáo này cho phép các Doanh nghiệp hiểu sâu hơn những điểm nền tảng của ngành mà mình tham gia hoặc quan tâm.

Tài liệu này thường đề cập đến những việc như đánh giá sự cạnh tranh trong ngành, sự tương tác giữa cung và cầu trong ngành, khả năng phát triển trong tương lai của ngành, sự phát triển của công nghệ ảnh hưởng như thế nào đến ngành và mức độ tác động mà các yếu tố bên trong cũng như bên ngoài đối với ngành,…

Vai trò của Báo cáo ngành đối với Doanh nghiệp

  • Báo cáo ngành giúp Doanh nghiệp phân tích khả năng tham gia thị trường
  • Báo cáo ngành nếu cho biết ngành đó đang hoạt động tốt và có nhiều tiềm năng phát triển, thi Doanh nghiệp có thể dựa vào đó đưa ra các quyết định đến hoạt động của Doanh nghiệp. Những gì đang diễn ra trong ngành hoàn toàn có thể xảy ra với Doanh nghiệp trong tương lai.
  • Giúp Doanh nghiệp đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế
  • Dựa vào báo cáo ngành, Doanh nghiệp có thể dựa vào đó lập kế hoạch kinh doanh phù hợp nhất, Doanh nhiệp có thể đánh giá và định vị bản thân tốt hơn nếu hiểu thị trường hiện nay đang diễn ra như thế nào
  • Đưa ra những thách thức và cơ hội mà Doanh nghiệp sẽ phải đối mặt khi tham gia thị trường
  • Qua báo cáo ngành, Doanh nghiệp sẽ có thể xác định được những thách thức và cơ hội khác nhau. Thách thức là những yếu tố tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển của Doanh nghiệp, trong khi cơ hội là là các yếu tố tích cực thúc đẩy sự phát triển của Doanh nghiệp sau này

Phương thức xây dựng Báo cáo ngành

Chúng tôi bắt đầu Báo cáo ngành bằng cách đưa ra cái nhìn tổng quan về ngành. Cung cấp dữ liệu đến quá trình hình thành và bản chất của ngành, bao gồm cả tiềm năng tăng trưởng của ngành. Nêu các yếu tố kinh tế có ảnh hưởng, chiến lược cạnh tranh, Phân tích SWOT (Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Nguy cơ), đối thủ cạnh tranh mới, kế hoạch kinh doanh, lực lượng cạnh tranh.

Sau khi đưa ra cái nhìn tổng quan về ngành, chúng tôi sẽ chuyển sang trình bày phân tích chi tiết của ngành công nghiệp cụ thể. Các yếu tố nổi bật như địa lý, người tiêu dùng, biến động giá cả, và dự đoán thu nhập. Sử dụng dữ liệu hiện tại và sự hiểu biết về ngành để dự báo tăng trưởng của ngành trong năm hoặc mười năm tới. Có thể sử dụng biểu đồ thống kê trong phần này để minh họa cho quá trình tăng trưởng. Các phần tiếp theo chúng tôi sẽ sử dụng một số mô hình phù hợp với cách xây dựng báo cáo cũng như từng ngành như mô hình của Porter, lợi thế cạnh tranh và viết chi tiết về năm yếu tố, cách sử dụng và tác động của nó trong ngành… Cuối cùng,  chúng tôi sẽ đưa ra các đánh giá trong dài hạn và ngắn hạn ảnh hưởng đến ngành, dự báo nhưng điều tích cực và tiêu cực có thể xảy ra và các biện pháp khắc phục

Kết thúc báo cáo phân tích ngành, chúng tôi sẽ kết thúc với một bản tóm tắt toàn bộ nội dung đã trình bày để người sử dụng có cái nhìn tổng quan về báo cáo.

Đọc thêm:

Báo cáo Thị trường Thương mại điện tử Việt nam, Quý 1 – 2020

Báo cáo ngành VR-AR Việt nam – NIPA, 2020

Báo cáo Thị trường Giáo dục trực tuyến – NIPA, 2020

Báo cáo ngành VR-AR – KOCCA

Báo cáo ngành Online Streaming – KOCCA, 2021

Báo cáo Hợp tác Chương trình Truyền hình Việt – Hàn, KOCCA, 2021

Báo cáo Hợp tác Sản xuất Phim Việt – Hàn, KOCCA, 2021

Đại dịch Covid-19 “tai nạn” hay “cơ hội – sự khởi đầu mới

Contact Us

//]]>