DA Tư vấn chiến lược

4 June, 2014
Tư vấn hệ thống quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO Tháng 6/2014, Công ty Tư vấn […]
8 May, 2013
Công ty Cổ phần Nam Dược

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Nam Dược

Dự án tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Nam Dược Tháng 5 năm 2013, Công ty CP Tư vấn Quản […]

Contact Us

//]]>