Dự án Tư vấn chiến lược cho Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1

Coaching xây dựng chiến lược cho Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình
Dự án Coaching Xây dựng chiến lược cho Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình
26 November, 2017
7 xu hướng về công nghệ tính lương và quản trị nhân sự
21 December, 2017
Show all
Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1

Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Đầu tháng 11/2017, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã triển khai dự án Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1).

Dự án Tư vấn Chiến lược cho Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1

Mục tiêu tổng thể của dự án này là xây dựng chiến lược phát triển cho PECC1 trong giai đoạn 2018 – 2022 bao gồm Mục tiêu chiến lược, Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, Lợi thế cạnh tranh và Năng lực cốt lõi.

Dự án tư vấn xây dựng chiến lược phát triển được áp dụng theo phương pháp tư vấn quá trình, nghĩa là thực hiện xây dựng toàn bộ các tài liệu mô tả dưới đây thông qua quá trình cùng làm với Ban lãnh đạo, các trưởng bộ phận và cán bộ chủ chốt. Tư vấn OCD sẽ đóng vai trò hướng dẫn phương pháp, gợi ý xây dựng các chỉ số, cung cấp thông tin, cùng thảo luận đưa ra các phương án để giúp cho cán bộ công ty trong quá trình làm ra kết quả cụ thể sẽ nắm bắt được phương pháp thực hiện. Bằng cách đó, các bộ quản lý sẽ phát triển được năng lực xây dựng và sử dụng các công cụ quản lý chiến lược để có thể chủ động điều chỉnh khi được triển khai sau này mà không phụ thuộc vào sự có mặt của tư vấn.

Dự án tư vấn xây dựng chiến lược phát triển được kỳ vọng sẽ giúp cho PECC1 củng cố được nội lực, tăng trưởng mạnh và bền vững trong tương lai.

Tham khảo các dịch vụ tư vấn của OCD

Nghiên cứu Thị trường

Tư vấn Chiến lược

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Xây dựng Hệ thống Quản lý

Dịch vụ Đào tạo Quản lý

 

Contact Us

//]]>