Nghiên cứu thị trường về hệ thống giáo dục mầm non Montessori và hệ thống trường phổ thông liên cấp cho EDUFIT

Phương pháp lựa chọn KPIs chuẩn cho doanh nghiệp của bạn.
Phương pháp lựa chọn KPIs chuẩn cho doanh nghiệp của bạn.
5 August, 2019
Nên hiểu như thế nào về BI?
6 August, 2019
Rate this post

Last updated on 6 August, 2020

Hiện trạng khách hàng
 • Khách hàng: Công ty Cổ phần giáo dục Quốc tế EDUFIT
 • Mục tiêu: Nghiên cứu thị trường để xác định bản đồ định tuyến và cung cấp thông tin cho Edufit xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non Montessori và hệ thống trường phổ thông liên cấp (PTLC) tại 11 địa điểm của Edufit tại Hà Nội
Phương pháp thu thập dữ liệuPhân tích dữ liệu thứ cấp

Phân tích dữ liệu từ nguồn dữ liệu mua

Phân tích dữ liệu sơ cấp: Khảo sát bảng hỏi và phỏng vấn chuyên gia

 • Khảo sát bảng hỏi
 • Phỏng vấn sâu: chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia giáo dục, hiệu trưởng các trường PTLC và mầm non Montessori
Quy mô dự án
 • Khảo sát 380 hộ gia đình tại Hà Nội
Kết quả đạt được
 • Đưa ra mô hình phân tích và dự báo cầu giáo dục mầm non và PTLC để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến cầu về dịch vụ giáo dục đào tạo của Edufit để dự báo cầu cho 3-5 năm tới tại các địa bàn Edufit dự định đầu tư
 • Xác định cung & dư địa của các địa bàn Edufit dự định đầu tư
 • Mô hình cây nhị phân để xác định đặc điểm nổi bật của khách hàng GD mầm non và PTLC
 • Mô hình xây dựng bản đồ định tuyến để đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống giáo dục của Edufit tại các khu vực dự kiến mở trường (tránh cạnh tranh nội bộ và phù hợp với chính sách và quy định của Chính phủ liên quan đến dịch vụ đào tạo theo mô hình Montessori hoặc PTLC);
 • Chính sách giá cho nhóm khách hàng mà Edufit lựa chọn
Kết quả đạt được
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho KH

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us

//]]>