Nghiên cứu thị trường dược phẩm và thực phẩm chức năng & phát triển chiến lược doanh nghiệp

Tài liệu khóa đào tạo “Thiết kế và sử dụng khung năng lực trong quản trị nhân sự”
5 September, 2019
Chấm đen nhân sự
Chấm đen nhân sự
5 September, 2019
Rate this post

Last updated on 8 May, 2020

Hiện trạng khách hàng
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) là một trong những doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam.
 • Công ty có chức năng sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
Phương pháp thu thập dữ liệu
 • Phỏng vấn sâu: Chủ có sở nhà thuốc tại Hà Nội và Thanh Hóa
 • Thảo luận nhóm: Thảo luận nhóm người tiêu dùng tại Hà Nội và Thanh Hóa
Quy mô dự án
 • Tại Hà Nội: Phỏng vấn sâu 3 chủ cơ sở nhà thuốc, Thảo luận nhóm người tiêu dùng
 • Tại Thanh Hóa:Phỏng vấn sâu 2 chủ cơ sở nhà thuốc, Thảo luận nhóm người tiêu dùng
Kết quả đạt được 

 • Phân tích những thông tin về:
 • Thông tin về thị trường dược phẩm
 • Sản phẩm của Vinphaco tại các nhà thuốc
 • Hành vi của người mua thuốc
 • Thương hiệu thuốc và xu hướng
 • Khuyến nghị cho doanh nghiệp về:
 • Cạnh tranh trên kênh OTC
 • Tập trung vào dịch vụ khách hàng và sự kết nối với chủ nhà thuốc
 • Xây dựng thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm (nhãn hàng)

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

 

Contact Us

//]]>