Tổng hợp các dự án đánh giá sự hài lòng khách hàng của EVN 2013-2019

Cung cấp phần mềm KPI cho Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV - BIC
Cung cấp phần mềm KPI cho Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV – BIC
5 December, 2019
Chuyển đổi số và giá trị thực tiễn. Nhìn lại những thành tựu của doanh nghiệp Việt
Giá trị thực tiễn của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp
5 December, 2019
Rate this post

Last updated on 16 May, 2023

Hiện trạng khách hàng
 • Các Tổng Công ty Điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuộc phạm vi dự án:
  • Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội (EVNHANOI)
  • Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)
  • Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)
  • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (ĐNPC)
  • Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)
  • Công ty Điện lực Bình Dương
 • OCD bắt đầu thực hiện đánh giá hài lòng khách hàng sử dụng điện từ năm 2013 đến nay, từ đó đưa ra những giải pháp để điều chỉnh kế hoạch công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng hàng năm cho Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
Phương pháp thu thập dữ liệu4. Điều chỉnh kế hoạch công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hàng năm từ 2013 đến nay dựa trên đánh giá mức độ hài lòng khách hàng
Quy mô dự án
 • Tất cả các tỉnh/thành phố trực thuộc 5 Tổng Công ty Điện lực
Kết quả đạt được
 • Điều tra thu thập thông tin để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại các địa bàn trực thuộc quản lý của các Tổng Công ty Điện lực
 • Đánh giá khái quát về mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện ở các địa bàn này
 • Phân tích và đánh giá kết quả khảo sát theo 4 nhóm yếu tố, gồm: Chất lượng cung cấp điện, Chất lượng dịch vụ; Hiệu quả truyền thông, Nhận thức về hình ảnh EVN
 • Phân tích sự khác biệt giữa các địa bàn thuộc Tổng Công ty Điện lực về sự tác động của các nhóm yếu tố làm căn cứ cho các địa bàn xác định các định hướng và giải pháp cho riêng mình
 • Cùng Tổng Công ty Điện lực đưa ra các giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện tới các nhóm khách hàng khác nhau; định hướng xây dựng hình ảnh của Tổng công ty và các giải pháp đem lại sự đồng thuận xã hội đối với các chính sách của Tổng công ty

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us

//]]>