DA Nghiên cứu thị trường

2 December, 2020
Nghiên cứu, dự báo thị trường cho CICT

Báo cáo phân tích thị trường logistics cho CICT

Tháng 11/2020, OCD triển khai dự án Phân tích Thị trường ngành logistics cho Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân (CICT). Dự án […]
1 November, 2020
Đánh giá chỉ số tiếp cận điện năng tại Thành phố Hà Nội năm 2020

Đánh giá chỉ số tiếp cận điện năng tại Thành phố Hà Nội năm 2020

Nhằm thực hiện mục tiêu “Luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của mọi khách hàng với chất lượng ngày càng cao và dịch […]
12 September, 2020
Đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng bằng "Khách hàng bí mật" cho EVNHCMC

Đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng bằng “Khách hàng bí mật” cho EVNHCMC

So với những hình thức khảo sát đánh giá thông dụng, dịch vụ “Khách hàng bí mật” được cho là một phương pháp khách quan nhất, […]
10 August, 2020
Đánh giá hài lòng khách hàng năm 2019 cho EVNNPT

Đánh giá hài lòng khách hàng năm 2019 cho EVNNPT

Nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ đối với các khách hàng đấu nối vào lưới truyền tải điện, nâng cao thương hiệu và […]
30 June, 2020
Báo cáo ngành VR-AR Việt nam

Báo cáo ngành AR – VR & Giáo dục trực tuyến cho NIPA

Tháng 6/2020, Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện dự án xây dựng Báo cáo ngành AR – VR & Báo cáo ngành Giáo […]

Contact Us

//]]>