Đánh giá hài lòng khách hàng năm 2019 cho EVNNPT

Xây dựng thương hiệu là gì? Từ sản phẩm cho tới xây dựng thương hiệu
Xây dựng thương hiệu là gì? Từ sản phẩm cho tới xây dựng thương hiệu
4 August, 2020
Khóa học Bán hàng thúc đẩy doanh số - tăng tỷ lệ chốt Sale thành công
Khóa học Bán hàng thúc đẩy doanh số – tăng tỷ lệ chốt Sale thành công
11 August, 2020
Rate this post

Last updated on 16 May, 2023

Nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ đối với các khách hàng đấu nối vào lưới truyền tải điện, nâng cao thương hiệu và phát triển bền vững, EVNNPT đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu – phát triển, đánh giá hài lòng khách hàng qua từng năm.

Tháng 8/2020, OCD vinh dự được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ đánh giá hài lòng khách hàng, đồng hành cùng doanh nghiệp trên chặng đường trở thành doanh nghiệp truyền tải điện tiên tiến trong khu vực châu Á và trên thế giới.

Hiện trạng khách hàng
Phương pháp thu thập dữ liệu4. Điều chỉnh kế hoạch công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hàng năm từ 2013 đến nay dựa trên đánh giá mức độ hài lòng khách hàng
Quy mô dự án
  • 7 nhóm khách hàng tổ chức trải dài trên 63 tỉnh thành Việt Nam
Kết quả đạt được
  • Điều tra thu thập thông tin để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
  • Phân tích và đánh giá kết quả khảo sát
  • Cùng Tổng Công ty Truyển tải điện Quốc gia đưa ra các giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ truyền tải điện tới các nhóm khách hàng khác nhau; định hướng xây dựng hình ảnh của Tổng công ty và các giải pháp đem lại sự đồng thuận xã hội đối với các chính sách của Tổng công ty.

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us

//]]>