Đánh giá chỉ số tiếp cận điện năng tại Thành phố Hà Nội năm 2020

Khóa đào tạo Nghề nhân sự 4.0
Khóa đào tạo Nghề nhân sự 4.0
14 October, 2020
Thúc đẩy sự hài lòng của nhân viên giúp doanh nghiệp giữ chân nhân tài
5 nguyên tắc cơ bản về sự hài lòng của nhân viên
23 November, 2020
Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Nhằm thực hiện mục tiêu “Luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của mọi khách hàng với chất lượng ngày càng cao và dịch vụ ngày càng hoàn hảo”, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã và đang tiếp tục nghiên cứu đánh giá, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 ÷ 2008, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải cách hành chính trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao độ tin cậy của lưới điện đảm bảo vận hành cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị – xã hội, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế và đời sống nhân dân trên địa bàn toàn Thành phố. 

Đánh giá chỉ số tiếp cận điện năng TP Hà nội

Tháng 10/2020, OCD vinh dự được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ đánh giá chỉ số tiếp cận điện năng tại Thành phố Hà Nội năm 2020, cùng EVNHN tiếp tục phát triển bền vững, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về chất lượng và dịch vụ.

Hiện trạng khách hàng
  • Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHN)
  • OCD thực hiện thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích và đánh giá chỉ số tiếp cận điện năng tại TP Hà Nội năm 2020, từ đó cung cấp các giải pháp; khuyến nghị về dịch vụ tiếp cận điện năng & định hướng phát triển dài hạn.
Phương pháp thu thập dữ liệu và đánh giá4. Điều chỉnh kế hoạch công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hàng năm từ 2013 đến nay dựa trên đánh giá mức độ hài lòng khách hàng

Phương pháp đánh giá: sử dụng song song 2 phương pháp định tính và định lượng (bao gồm phỏng vấn trực tiếp và phỏng vấn nhóm)

Quy mô dự án
  • 30 quận, huyện và các cơ quan ban hành liên quan trên địa bàn TP Hà Nội
Kết quả đạt được
  • Điều tra thu thập thông tin để đánh giá chỉ số tiếp cận điện năng tại TP Hà Nội năm 2020
  • Phân tích và đánh giá kết quả khảo sát các cơ quan ban ngành liên quan đến tiếp cận điện năng tại thành phố Hà Nội.
  • Cùng Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiếp cận điện năng của doanh nghiệp giai đoạn 2020-2021.Phác thảo kế hoạch hành động và thời gian thực hiện. Gợi ý định hướng phát triển dài hạn của EVNHANOI trong 5-10 năm tới theo chuẩn quốc tế.

 

Tham khảo các dự án/báo cáo phân tích thị trường của OCD

Báo cáo Ngành Giáo dục trực tuyến Việt nam

Báo cáo Phân tích Thị trường VR-AR Việt nam

Báo cáo Phân tích Thị trường Online Streamer Việt nam

Báo cáo Phân tích thị trường Logistics cho CICT

Báo cáo Phân tích thị trường Khởi nghiệp (Start-up)

Dự án Đánh giá chỉ số tiếp cận điện năng TP Hà nội 2021

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

 

Contact Us

//]]>