Đào tạo quản lý

29 March, 2020
Khóa học Quản trị công ty

Khóa học Quản trị công ty

Quản trị công ty là quá trình quản lý của cổ đông tới hoạt động của toàn công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của của […]
29 March, 2020
Khóa học Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Khóa học Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Mục tiêu khóa học      Sau khi hoàn thành khoá học Kỹ năng thuyết trình hiệu quả, các học viên sẽ có khả năng: •    Mô […]
28 March, 2020
Corporate Culture

Khóa học Phát triển văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là 1 trong 7 yếu tố quan trọng trong mô hình 7S của McKensey: Chiến lược, Cấu trúc, Hệ thống, Phong cách, […]
28 March, 2020
Quản trị Công ty: chìa khóa thành công của công ty đại chúng, công ty niêm yết

Quản trị Công ty: chìa khóa thành công của công ty đại chúng, công ty niêm yết

Mục tiêu khóa đào tạo Khóa học Quản trị Công ty: chìa khóa thành công của công ty đại chúng, công ty niêm yết cung cấp cho […]
27 March, 2020
Khóa học Quản lý sự thay đổi

Khóa học Quản lý sự thay đổi

Quản lý sự thay đổi là quá trình cải tổ các hoạt động trong doanh nghiệp một cách chủ động, nhằm mục đích tạo sự cạnh […]

Contact Us

//]]>