Triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC

Quản lý nguồn nhân lực
Khóa học Quản trị Nhân sự – Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, hiệu quả
30 March, 2020
Moodle - nền tảng e-Learning mã nguồn mở
Sử dụng nền tảng e-Learning trong tư vấn từ xa
30 March, 2020
Show all
Quản trị chiến lược - Triển khai chiến lược bằng BSC

Quản trị chiến lược - Triển khai chiến lược bằng BSC

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Mục tiêu của khóa học

Khóa đào tạo Triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard) hướng tới mục tiêu:

 • Xây dựng được hệ thống mục tiêu và chỉ tiêu chiến lược
 • Mô tả được hệ thống mục tiêu công việc dựa trên bảng điểm cân bằng (BSC – Balanced Scorecard)
 • Áp dụng được cách tiếp cận và các nguyên tắc quản lý và đánh giá công việc dựa trên mục tiêu tại công ty
 • Xác định được các bước triển khai cụ thể để xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá công việc dựa trên mục tiêu tại Công ty của mình

Đối tượng  

Cán bộ lãnh đạo cấp cao và quản lý cấp trung trong doanh nghiệp

Chủ đề chính

 • Tổng quan về Phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC)
 • Lợi ích sử dụng BSC trong quản lý: thực tế tại các doanh nghiệp
 • Chỉ số đánh giá hoạt động cơ bản (KPI)
 • Bản đồ chiến lược
 • Các công cụ đánh giá theo phương pháp BSC
 • Quản lý theo mục tiêu dựa trên BSC cho các bộ phận
 • Quản lý và đánh giá công việc đối với các cá nhân
 • Những yếu tố cơ bản để triển khai thành công BSC

Thời lượng

4-6 ngày tuỳ vào tốc độ thực hành của học viên.

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý  hoặc tại https://ocd.vn

 

 

 

 

Contact Us

//]]>