Khóa học Xây dựng và quản lý hệ thống Lương 3P

Khóa học Quản trị công ty
Khóa học Quản trị công ty
29 March, 2020
Xây dựng kế hoạch kinh doanh
Khóa học Xây dựng kế hoạch kinh doanh
30 March, 2020
5/5 - (1 vote)

Last updated on 24 May, 2024

Xây dựng một hệ thống đãi ngộ công bằng, hiệu quả đang là yêu cầu cấp thiết của mọi doanh nghiệp. Điều này có tác động lớn tới hiệu suất làm việc của người lao động cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khoá học Xây dựng và quản lý hệ thống đãi ngộ, học viên sẽ có khả năng:
•    Mô tả những vấn đề quản lý chính liên quan đến một hệ thống lương thưởng
•    Áp dụng phương pháp thích hợp để thiết lập một hệ thống lương thưởng hiệu quả đáp ứng chiến lược quản lý của tổ chức
•    Áp dụng các bài học kinh nghiệm thực tiễn vào công tác quản lý lương thưởng tại tổ chức mình

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức

Các chủ đề chính

  • Hệ thống lương – thưởng: mục đích và những vấn đề về quản lý
  • Những tiêu chí tối thiểu của một hệ thống lương – thưởng hiệu quả
  • Phương pháp thiết lập hệ thống lương – thưởng: công cụ và các bước thực hiện
  • Quản lý lương – thưởng trong thực tiễn: những bài học từ các trường hợp thực tế

Thời lượng

2-5 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

 

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý 

Contact Us

//]]>