Khóa học Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Khóa học: Xây dựng và quản lý hệ thống đãi ngộ
Khóa học Xây dựng và quản lý hệ thống Lương 3P
29 March, 2020
Quản lý nguồn nhân lực
Khóa học Quản trị Nhân sự – Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, hiệu quả
30 March, 2020
Show all
Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Kế hoạch Kinh doanh là một công cụ quan trọng đề nhà điều hành doanh nghiệp dẫn dắt doanh nghiệp đến các mục tiêu cần đạt trong năm. Xây dựng kế hoạch kinh doanh là xây dựng kế hoạch mô tả quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Nó đánh giá việc kinh doanh đã có kết quả như thế nào và tìm kiếm những triển vọng để phát triển và thành công trong tương lai.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:

 • Nhận biết được tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh đối với sự thành công của doanh nghiệp
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Đánh giá các nguồn lực hiện tại và tiềm năng của doanh nghiệp
 • Phân tích và dự báo các rủi ro có thể trong quá trình thực hiện kế hoạch

Đối tượng

Các chủ doanh nghiệp, nhà điều hành doanh nghiệp, cán bộ quản lý cấp trung

Các chủ đề chính

 • Sự cần thiết xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Quan điểm của doanh nghiệp và của ngân hàng
 • Cấu trúc của Kế hoạch
 • Kế hoạch sản xuất/dịch vụ
 • Kế hoạch Marketing
 • Kế hoạch tài chính và các báo cáo tài chính
 • Phân tích và đánh giá rủi ro
 • Một số mẫu biểu cần thiết

Thời lượng

3-5 ngày hoặc thiết kế đặc thù theo yêu cầu của học viên.

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý 

 

Contact Us

//]]>