Khóa học Quản trị Nhân sự – Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, hiệu quả

Xây dựng kế hoạch kinh doanh
Khóa học Xây dựng kế hoạch kinh doanh
30 March, 2020
Quản trị chiến lược - Triển khai chiến lược bằng BSC
Triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC
30 March, 2020
Show all
Quản lý nguồn nhân lực

Khóa học Quản trị nhân sự

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Quản trị Nhân sự có vai trò quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự lớn mạnh và hiệu quả cho doanh nghiệp.

Khoá học nhằm giúp các cán bộ quản lý nắm được các phương pháp quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Mức độ tập trung của các kỹ năng và chủ đề phụ thuộc vào sự quan tâm của học viên do ảnh hưởng từ vị trí công việc.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả được bản chất và vai trò quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
 • Lý giải được mối quan hệ của công tác quản lý nguồn nhân lực với các chức năng khác để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
 • Biết cách tổ chức và nâng cao hiệu quả của các hoạt động quản lý và phát triển nhân sự trong DN nói chung và các bộ phận chức năng nói riêng

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong doanh nghiệp (cán bộ quản lý trực tiếp, cán bộ quản lý nhân sự)

Nội dung

 • Bản chất của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức
 • Vai trò của bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
 • Sự phân nhiệm về quản lý nguồn nhân lực giữa cán bộ quản lý trực tiếp và cán bộ quản trị nhân sự
 • Phân biệt giữa quản lý hành chính nhân sự, quản lý và phát triển nguồn nhân lực
 • Các hoạt động chủ yếu của công tác quản trị nhân sự: quan điểm, phương pháp và công cụ thường áp dụng

Thời lượng

3-5 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

 • Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và Nhà quản lý cấp cao tại các DN lớn.
 • Kinh nghiệm dẫn dắt hoặc tham gia trên 200 dự án tư vấn hệ thống quản lý nhân sự.
 • Thành viên chủ chốt của Hiệp hội Nhân sự HRA

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

 

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý  hoặc tại https://ocd.vn

Contact Us

//]]>