Tin Dự án

1 November, 2022
Khởi động Dự án Tư vấn chiến lược và Hệ thống quản lý cho Tập đoàn DEKKO

Tư vấn hệ thống quản lý cho tập đoàn sản xuất thiết bị điện-nước DEKKO

Dự án tư vấn hệ thống quản lý cho tập đoàn sản xuất thiết bị điện nước hàng đầu Ngày 01/11/2022, Công ty Tư vấn Quản […]
26 May, 2022
OCD và JKVN mở rộng hợp đồng tư vấn – Xây dựng hệ thống lương 3P

Mở rộng hợp đồng tư vấn hệ thống lương 3P cho công ty cơ khí chính xác JKVN

Sau khi kết thúc dự án Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI, OCD tiếp tục mở rộng hợp đồng tư […]
22 May, 2022
OCD thực hiện tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống lương 3P cho VLC

Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty Vận tải biển VIMC

Dự án tư vấn lương 3P cho Công ty Vận tải biển VIMC Ngày 19/05/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Vận tải […]
27 December, 2021
Tư vấn hệ thống KPI cho công ty cơ khí chính xác JKVN

Tư vấn hệ thống KPI cho công ty cơ khí chính xác – JK Việt Nam

Tháng 12/2021, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã ký kết hợp đồng tư vấn hệ thống KPI cho công ty cơ khí chính xác […]
16 December, 2021
Tư vấn hệ thống đánh giá kết quả công việc cho Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện EMS

Tư vấn hệ thống đánh giá kết quả công việc cho Tổng công ty Chuyển phát nhanh EMS

Ngày 15/12/2021, Công ty Tư vấn Quản lý OCD khởi động Dự án tư vấn hệ thống đánh giá kết quả công việc cho Tổng công ty […]

Contact Us

//]]>