Khởi động dự án tư vấn lương – Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 23/2019
5 February, 2023
Chuyển đổi số Làm thế nào để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
Chuyển đổi số – Làm thế nào để chọn đúng nhà cung cấp?
21 February, 2023
Show all
Dự án Tư vấn lương TTML Mobifone Mien Bac

Dự án Tư vấn lương TTML Mobifone Mien Bac

2/5 - (1 vote)

Last updated on 24 May, 2024

Ngày 21/02/2023, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc chính thức khởi động dự án Chuẩn hóa vị trí chức danh, xây dựng khung năng lực và phân nhóm trả lương.

Về dự án

Dự án được thực hiện nhằm:

  • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
  • Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực
  • Phân nhóm trả lương theo hệ thống khung bậc lương chung của Tổng công ty

Nhóm tư vấn OCD dưới sự dẫn dắt của Bà Nguyễn Thị Nam Phương sẽ hướng dẫn phương pháp, công cụ và dẫn dắt quá trình thực hiện nhằm giúp Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc sẽ chuẩn hóa được cơ cấu tổ chức, hệ thống đánh giá năng lực và hệ thống lương sau khi dự án kết thúc.

Về Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc

Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc là chi nhánh thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Trung tâm đảm nhiệm thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác mạng trên phạm vi 29 tỉnh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra), bao gồm:

1. Quản lý, vận hành, khai thác bảo dưỡng thiết bị, truyền dẫn và cơ sở hạ tầng mạng vô tuyến
2. Điều hành công tác xử lý sự cố các trạm phát sóng
3. Tối ưu vùng phủ sóng đảm bảo chất lượng mạng phục vụ khách hàng
4. Phối hợp đơn vị trong công tác phát triển mạng, triển khai dịch vụ mới, an toàn phòng chống lụt bã

Kinh nghiệm tư vấn hệ thống lương của OCD

OCD hiện là công ty tư vấn giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực xây dựng hệ thống lương 3P. OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn hệ thống lương 3P cho nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam như MobiFone, Trung tâm R&D MobiFone, Tập đoàn Thép và Thương mãi Đại Dũng (DDC), Tập đoàn Hòa Bình Minh, Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc, Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), v.v.

Tham khảo thêm:

Chuẩn hóa vị trí chức danh và điều chỉnh quy chế lương cho Trung tâm R&D MobiFone

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3P & ESOP cho Vitto Group

Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Vận tải biển VIMC

Contact Us

//]]>