14 October, 2020
Khóa đào tạo Kỹ năng Nghiên cứu thị trường

Khóa đào tạo Kỹ năng Nghiên cứu thị trường

Trước khi xâm nhập vào một thị trường mới hoặc tung ra một sản phẩm/dịch vụ mới, bước quan trọng đầu tiên mà doanh nghiệp cần […]
14 October, 2020
Khóa đào tạo Xây dựng KPI/OKR - hệ thống đánh giá hiệu quả công việc

Khóa đào tạo Xây dựng KPI/OKR – hệ thống đánh giá hiệu quả công việc

KPI/OKR – cả 2 đều là những công cụ để đo lường hiệu suất công việc. Cả Key Result trong OKR hay Key Perfomance trong KPI […]
14 October, 2020
Khóa học Quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp

Khóa đào tạo Quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp là một quá trình. Quá trình này là một chuỗi ngày tháng đầy biến động, luôn đối mặt với […]
14 October, 2020
Khóa học Giải pháp cắt giảm chi phí trong sản xuất

Khóa đào tạo Giải pháp cắt giảm chi phí trong sản xuất

Quản trị sản xuất là một trong những hoạt động cốt lõi tại các doanh nghiệp sản xuất. Ngoài việc đảm bảo về chất lượng sản […]
14 October, 2020
Khóa học Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý

Khóa đào tạo Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý

Không thể phủ nhận những lợi ích của quản trị tài chính trong doanh nghiệp, đặc biệt là đối với cấp quản lý. Một sách lược […]

Contact Us

//]]>