Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Thực tập là gì? Thực tập sinh cần lưu ý điều gì
Thực tập là gì? Thực tập sinh cần lưu ý điều gì
25 May, 2023
Top 10 phần mềm quản lý dự án
10 phần mềm quản lý dự án giám sát tiến độ tốt nhất
14 June, 2023
Show all
Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Dịch vụ Đào tạo Quản lý của OCD được thiết kế đảm bảo tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng.

  • Tính chuyên nghiệp của chương trình đào tạo quản lý của OCD thể hiện ở (i) Quan niệm thiết kế đào tạo theo khung năng lực (tức là dựa trên mô tả nhiệm vụ của vị trí / nhóm vị trí để quyết định các năng lực cần thiết và mức độ của năng lực tương ứng với kỳ vọng kết quả đầu ra của nhóm vị trí đó), (ii) Phương pháp đào tạo “lấy người học làm trung tâm”, (iii) Quy trình thực hiện đào tạo và hệ thống đánh giá hoạt động đào tạo.
  • Tính thực tiễn của chương trình đào tạo được thể hiện ở nội dung và hiệu ứng của chương trình. Các nội dung đào tạo đều xuất phát từ nhu cầu giải quyết vấn đề quản lý cụ thể của doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam hiện đại dưới sự chủ trì của những giảng viên giàu kinh nghiệm xây dựng chương trình giảng dạy quản lý tại Việt Nam và những nhà quản lý lâu năm trong lĩnh vực đó. Hiệu ứng của các chương trình đào tạo này được phản ánh qua những đề án cải tiến hệ thống quản lý tại doanh nghiệp, được lãnh đạo các đơn vị đánh giá cao và hỗ trợ triển khai.
  • Chất lượng của chương trình đào tạo được thể hiện qua sự tín nhiệm của khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ đào tạo và tư vấn của OCD trong nhiều năm, sự song hành giữa nhóm giảng viên và khách hàng trong quá trình đánh thức tiềm năng, tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phương pháp và hình thức đào tạo

Sự khác biệt của chương trình đào tạo do OCD thiết kế và giảng dạy là là phương pháp đào tạo cho người lớn – gắn kết giữa các mô hình và lý thuyết quản lý với ứng dụng thực tế tại doanh nghiệp của học viên. Mỗi chương trình đều thiết kế dựa trên nhu cầu phát triển năng lực cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp và nguyện vọng học tập của học viên, hỗ trợ học viên thực hiện các đề án ứng dụng sau khóa học. Hiệu ứng của các chương trình đào tạo này được phản ánh qua những đề án cải tiến hệ thống quản lý tại doanh nghiệp, được lãnh đạo các doanh nghiệp đánh giá cao và hỗ trợ triển khai.

Hình thức đào tạo: Tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Tổng quan các khóa đào tạo

Khóa đào tạo quản lý OCD

Chương trình đào tạo do OCD thực hiện được thiết kế cho từng đối tượng trong doanh nghiệp và cập nhật liên tục bao gồm (i) Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; (ii) Cán bộ quản lý cấp trung; (iii) Nhân viên.

Trong 17 năm qua, OCD đã thực hiện hàng trăm chương trình và khóa đào tạo cho nhiều doanh nghiệp lớn như Canon Vietnam, VietnamPost, VNPT, FPT, VPIC1, VTV, Trung tâm Chăm sóc khách hàng NPC, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam…

Để có tham khảo thông tin về các chương trình đào tạo quản lý OCD đã thực hiện, vui lòng xem thêm Kinh nghiệm Đào tạo Quản lý.

Danh sách khóa học

Danh sách khóa học trình bày danh mục các khóa đào tạo do OCD thực hiện, chia thành các nhóm:

Tham khảo các dịch vụ của OCD

Một số khóa học và chương trình đào tạo tiêu biểu

 


Liên hệ:

  1. Hotline: 0886595688
  2. Email: ocd@ocd.vn

Contact Us

//]]>