Khóa học Tuyển dụng nguồn nhân lực

Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp
Khóa học Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp
29 August, 2022
Nhận biết cá nhân và năng lực quản lý
Khóa học Nhận biết cá nhân và năng lực quản lý
31 August, 2022
Show all
Tuyển dụng nguồn nhân lực

Tuyển dụng nguồn nhân lực

Rate this post

Last updated on 7 September, 2022

Mục tiêu

Nhân lực đóng vai trò then chốt trong việc quyết định sự thành công của mọi doanh nghiệp. Tuyển dụng tốt sẽ tìm ra được nhân viên phù hợp nhất để thực hiện công việc, giúp cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinhh doanh. Nhận thấy tầm quan trọng đó, OCD xây dựng khoá học này để tập trung vào kiến thức và các kỹ năng thiết lập chiến lược, hệ thống và thực tiễn tuyển dụng nhân lực hiệu quả cho tổ chức. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:

  • Mô tả vai trò công tác tuyển dụng trong thực tiễn quản lý nguồn nhân lực
  • Phác thảo chiến lược tuyển dụng phù hợp với chiến lược nguồn nhân lực
  • Xây dựng những phương pháp tuyển dụng thích hợp
  • Thực hành các kỹ năng tuyển dụng cơ bản

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức

Các chủ đề chính

  1. Tuyển dụng mang tính chiến lược
  2. Xây dựng hệ thống và phương pháp tuyển dụng hiệu quả
  3. Những phương pháp và kỹ năng tuyển dụng nhân lực hiện đại
  4. Các kỹ năng cần thiết cho tuyển dụng: đánh giá hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá kết quả

Thời lượng

2 – 3 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên 

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Hotline: 0886595688

Email: ocd@ocd.vn

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Đọc thêm: Tuyển dụng nhân sự là gì? Vai trò của tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp?

Contact Us

//]]>